Брануване 2 Joskin

Подготовка на полето: Брануване и валиране

Правилната пролетна агротехническа подготовка на пасищата е ключова за осигуряване на качествен фураж и успешно производство на мляко и месо. Брануването и валирането на полето играят важна роля в този процес, като помагат за подобряване на тревната покривка и намаляване на загубите при събиране на реколтата.

Какво е брануване?

Брануване с Joskin

Брануването е агротехническа практика, при която се използва специфично оборудване за обработката на горния слой на почвата. Целта е да се подобри аерацията на почвата, да се отстранят мъртвите части от растителността и да се подготви полето за по-добър растеж на тревната покривка.

Ползи от брануването

  • Подобрява аерацията на почвата
  • Премахва мъха и мъртвите растителни остатъци
  • Изравнява къртичини и мравуняци
  • Намалява растежа на плевели

Съвети за правилно брануване

1. Подготовка на полето
Преди да започнете брануването, проверете състоянието на полето. Почвата трябва да бъде суха, но не прекалено суха, за да се избегне повреда на корените на младите растения. Най-добре е брануването да се извършва в топлата част на деня.

2. Избор на брана
Съществуват различни видове брани – дискови, зъбни и ротационни. Изборът на брана зависи от типа на почвата и целите на брануването.

3. Настройка на машината
Не забравяйте да регулирате дълбочината на работа на браната според състоянието на почвата и растенията. За по-млади и нежни растения, дълбочината трябва да бъде по-малка.

4. Брануване
При самото брануване е важно да се работи в права линия, за да се осигури равномерна обработка на полето.

5. След брануване
След брануването, е препоръчително да се извърши валиране, за да се притиснат растенията обратно към почвата и да се подобри контактът им с нея. Това ще осигури равномерно покълване и растеж на тревната покривка.

Какво е валиране?

Валиране на поле

Валирането е важен процес, който често се извършва след брануване, за да се осигури по-добър контакт на растенията с почвата и да се подпомогне равномерния растеж на тревната покривка. Процесът включва използването на валяк, който притиска растенията към почвата, подобрявайки условията за тяхното развитие.

Ползи от валирането

  • Подобрява контакта между растенията и почвата
  • Ускоряване на растежа на тревната покривка
  • Намаляване на повредите по машините за събиране на фураж
  • Подобряване на покълването при презасяване

Съвети за правилно валиране

1. Подготовка
Преди да започнетеВалирането трябва да се извършва през пролетта, когато почвата не е прекалено влажна, но не и през сезона на суша. Най-добре е валирането да се извършва в топлата част на деня, когато растенията не са пълни с вода.
Изберете време, когато почвата е достатъчно суха, но не прекалено суха, за да се избегнат повреди на тревната покривка.

2. Избор на подходящ валяк
Използвайте валяк, който е подходящ за типа на Вашата почва и нуждите на полето. Например, по-тежките валяци са по-подходящи за по-сухи и каменисти почви.

3. Регулирайте налягането
Уверете се, че валякът оказва равномерно налягане върху почвата, за да постигнете оптимални резултати при изравняването и притискането на растенията.

Защо е важно брануването и валирането на полето?

В заключение, брануването и валирането са изключително важни за правилната подготовка на полето, защото осигуряват оптимални условия за растеж на тревната покривка, подобряват качеството на почвата и фуража, и намаляват риска от повреди по селскостопанската техника. Чрез правилното и редовно изпълнение на тези процеси, фермерите могат да постигнат по-високи добиви, по-качествен фураж и по-ефективна и устойчива селскостопанска продукция

Сподели статията:

Реализирани проекти

Изпратете ни съобщение

Изпратете ни съобщение