Най-добрата комбинация за прибиране на люцерна

DSCF7515 2000x1333 1 люцерна

Люцерната е основна и ценна култура в съвременното земеделие, която допринася значително за животновъдството и устойчивите земеделски практики. Научното наименование на люцерната е Medicago sativa и тя е многогодишно цъфтящо растение от семейство бобови…

Подготовка на полето: Как да подготвим косачката за косене?

Как да подготвим косачката за косене

Подготовката на косачката е ключова стъпка за осигуряване на ефективност, качество и безопасност при косене на тревни площи. Редовната поддръжка и правилната настройка на косачката могат значително да удължат живота на машината и да гарантират по-добри резултати при косенето. В тази статия ще разгледаме всички необходими стъпки за подготовка на косачката за косене.

Подготовка на полето: Брануване и валиране

Брануване 2 Joskin

Правилната пролетна агротехническа подготовка на пасищата е ключова за осигуряване на качествен фураж и успешно производство на мляко и месо. Брануването и валирането на полето играят важна роля в този процес, като помагат за подобряване на тревната покривка и намаляване на загубите при прибиране на реколтата.

Кои са основните мероприятия за продуктивно пасище?

IMG 3c0ecb4f4a580a615f69c999763b8abc V1 люцерна

И най-правилното създадено пасище с отличен тревостой при неправилен режим на експлоатацията може за кратко време да бъде унищожено, и обратно – пасища с по-лош видов състав и незадоволителна продукция при правилна технология на използване, съчетана с прилагане на подходящи мероприятия – торене, аериране, подсяване, валиране и др. може да се превърне в продуктивно.