Кравеферма КАРАДЖА-ФАГ, с. Драгомъж

кравеферма караджа-фаг

Проектиране и оборудване на животновъдно стопанство за млечни крави.
Кравеферма КАРАДЖА-ФАГ се състои от две сгради за отглеждане на животните и една сграда с доилна зала, млечно отделение и родилно. Кравеферма КАРАДЖА-ФАГ се състои от две сгради за отглеждане на животните и една сграда с доилна зала, млечно отделение и родилно.

Реконструкция на обор К200, Ботевград

k200 Реконструкция на обор

Реконструкция на обор К200 за угояване на мъжки телета.

Сградата е напълно реконструирана, монтирани са ветрозащитни щори на дългите фасади на сградата и фунара на покрива. Хранителната пътека е двустранна оборудвана с ограничителна тилна тръба, покритие от епоксидна смола и бързо отваряеми ролетни врати.

Кравеферма за 120 животни в село Ярлово

qrlovo Реконструкция на обор

Проектиране, изграждане и оборудване на ферма за отглеждане на млечни крави. Цялостно оборудване на ферма за млечни крави и внедрена доилна залата DeLaval, тип Рибена кост 2х6 с електропулсатори, автоматично отнемане на доилните апарати и отчитане потока на…