бактерии в млякото

Как да намалим нивото на бактерии в млякото?

Има три области, в които грешките могат да доведат до високo ниво на бактерии в млякото. Вие и Вашите работници можете да наблюдавате тези области сами и да вземете превантивни мерки.

Кои са ключовите области на риска от високи бактериални нива:

 • Директно замърсяване на млякото. Това може да бъде причинено от високо съдържание на бактерии върху цицките, нехигиенични практики за доене или заразени помещения, които не са били открити или овладени.
 • Натрупване на бактерии в доилната инсталация, което възниква от неправилно почистване на системата.
 • Бактериално замърсяване в резервоара за мляко. Това е резултат от бавно охлаждане на млякото или лоша дезинфекция на повърхността на резервоара.

Проблемите в тези различни рискови зони могат да доведат до наличие на различни бактериални групи в резервоара. Изпращането на проби от резервоара за охлаждане и съхранение на млякото ще покаже какви бактериални групи присъстват там и ще помогне да се определи върху кои рискови фактори да се съсредоточите.

За да избегнете влошаване на качеството на млякото, съсредоточете се върху следните области на управление:

1. Замърсяване на кожата на вимето

Видимо замърсеното виме винаги има високи нива на бактерии, но цицките също могат да имат високи нива на бактерии, дори когато изглеждат чисти.

Какво трябва да направите?
 • Идентифицирайте и елиминирайте замърсените области в обора, пасищата  и пътя, по който преминават животните.
 • Съобразете начина си за почистване на виме с нивото на замърсяването му – сухото избърсване може да е достатъчно за леко и средно замърсени вимета, докато цялостното потапяне и избърсване е необходимо при високи нива на замърсяване на вимето.


Доказано е, че правилното третиране на вимето преди доене намалява честотата на инфекциите, както от околната среда, така и от заразните маститни бактерии. Не пропускайте почистването на вимето преди доене. Препаратите за хигиена преди доене на DeLaval поддържат кожата на цицката гладка и мека, лесно отделят мръсотията, защитават кожата на вимето от инфекции и имат множество начини на приложение. Освен идеално почистване препаратите на DeLaval дават и стимулация на животните преди доене.

2. Хигиена при доене

Прегледът на процеса на доене може да помогне за намаляване на риска от замърсяване.

 • Оптимизирайте настройките на доилната инсталация и рутината, за да намалите предизвиканото от стрес изхвърляне на тор в доилната зала.
 • Ограничете навлизането на мухи в доилната зала, за да намалите блъсканията, ританията, махането с опашка и звуците от доилните чорапи.
 • Избягвайте миенето със силна струя, тъй като то разбива торта и я превръща в аерозол, покриващ цялото оборудване за доене.
 • Регулирайте настройките за премахване на доилните апарати, за да предотвратите удрянето им в другото оборудване.
 • Съсредоточете се върху откриването на мастит, за да спрете навлизането на заразено мляко в резервоара.


DeLaval разбира, че дезинфекцията и здравето на вимето са ключови компоненти за предотвратяването и лечението на инфекции. Състава на запечатките има значително влияние върху състоянието на вимето, а нискокачествените запечатки могат да причинят химически изгаряния. Висококачествените запечатки на DeLaval подобряват състоянието на вимето, което води до пълно издояване и намаляване на развитието на бактериите.

3. Почистване на оборудването

Почистването на оборудването изисква множество правилно изпълнени процедури, за да се осигури успешна дезинфекция и отстраняване на отлаганията.

 • Използвайте протокол, базиран на предварително изплакване с топла вода, третиране с препарат и изплакване с вода (възможно е и с дезинфектант) при всяко доене. Намаляването на разходите чрез пренебрегване на тази стъпка обикновено е фалшива икономия.
 • Използвайте редовно препарат за отстраняване на варовик, за да предотвратите натрупването на остатъци, но имайте предвид, че някои препарати увреждат и намаляват живота на гумените части от оборудването и чорапите.

Препаратите за почистване на доилното оборудване от DeLaval са с най-високо качество на съдържането и са много щадящи за гумените уплътнения и чорапите за доене, като по този начин удължават живота на Вашето оборудването и елиминират честата смяна на консумативите!

 • Проверете дали обемът на почистващия препарат е минимум 10 литра/доилен апарат (за инсталации с повече „тръбопроводи на точка“ може да са необходими до 14 литра/доилен апарат). Изчислете количеството почистващ препарат, необходимо за общия обем и проверете дали почистващия препарат стига до оборудването.
 • Наблюдавайте температурата на почистващия препарат както в началото, така и в края на почистването, за да сте сигурни, че остава в препоръчителния диапазон на препарата.
 • Проверете дали препарата достига до цялото оборудване.


В продължение на 135 години DeLaval са първенци в проектирането, производството и инсталирането на доилни системи. За правилното функциониране на тези системи е нужно те да бъдат отлично почистени. В резултат на това DeLaval предлагат висококачествени почистващи препарати, които са фокусирани върху доставянето на мляко с най-високо качество.

Пълната оценка на успеха на почистването на млекопровода изисква технически опит и оборудване.

Точно поради тази причина ние предлагаме сервизният пакет DeLaval InService ™ All-Inclusive, която ви дава възможност да създадете сигурност и удобство във Вашата работа – на по-ниска цена.
DeLaval InService™ е фокусиран върху разбирането и отговарянето на нуждите на нашите клиенти. InService™ предлага превантивна поддръжка, експертни консултантации и 24/7 аварийна услуга. Вие избирате сервиза и услугите, които отговарят на Вашите нужди.

Вижте още предимства на сервизният пакет DeLaval InService ™ All-Inclusive тук.

4. Охлаждане на млякото

Редица редовни проверки помагат за гарантирането, че млякото е достатъчно охладено.

 • Стремете се температурата на млякото в резервоара да бъде под 4C° в рамките на 30 минути след издояване на последната крава, за да намалите скоростта на разпространение на бактериите.
 • Проверете дали охладеното преди това мляко не се е затоплило твърде много от постъпващото ново мляко при следващото доене.
 • Осигурете редовно обслужване на охлаждащия танк, за да се предпазите от течове на фреон или неефективност на компресора.


Често най-големи резултати се постигат чрез подобряване на охлаждането в резервоара или чрез увеличение на капацитета на танка за мляко.
Затворените охладителни танкове DeLaval охлаждат млякото равномерно и бързо, запазвайки оптималното му качество, за да можете да увеличите максимално приходите си от правилно съхранения краен продукт.

5. Почистване на резервоара

Следните проверки ще Ви покажат аспектите, които се нуждаят от коригиране:

 • Отделете отпадъчната вода от основното измиване, за да проверите обема, като се стремите към минимум 100 литра течност за измиване на всеки 10 000 литра обем на резервоара.
 • Измерете химическото поглъщане и коригирайте според общия обем. Не забравяйте, че поглъщането от перисталтичните системи може да се промени с остаряването на тръбите и колелата.
 • Следете показанията на температурата по време на почистване. Ако ви е трудно да поддържате температурата, препоръчана за вашия почистващ препарат, използвайте топли изплаквания, за да загреете предварително повърхността преди основното измиване, или изберете продукт, който не изисква висока температура.
 • Планирайте редовни визуални оценки на състоянието на резервоара, за да проверите за зони, пропуснати от пръскащите глави. Често срещаните мъртви точки включват обърнати надолу остриета на лопатките и горни повърхности (особено при системи за подаване отгоре).


За да получите максимални резултати от Вашия танк за охлаждане и съхранение на мляко е важно да имате в предвид следните неща при избора на такъв:

 • При избора на резервоар за охлаждане на млякото е важно да определите колко литра мляко ще доите и колко пъти то ще бъде вземано.
 • Важно е млякото да бъде охладено най-късно до втория час след издояването, защото след това броя на микроорганизмите в млякото се покачва.
 • Изключително важно при избора на танк е компресора да е съобразен с капацитета на танка и в никакъв случай да не бъде по-малък.
6. Качество на водата

И трите основни източника на бактериално замърсяване – доене, почистване на инсталации и управление на резервоари – включват използване на вода.

 • Вземайте редовно проби от естествени водоизточници, като изворна вода или сондажи, за да проверите нивата на бактерии. Третирането на водата с UV филтри или химически дезинфектанти може да бъде полезно.
 • Контейнери за съхранение на проби за замърсяване между източника и крайната употреба.

Сподели статията:

Реализирани проекти

Изпратете ни съобщение

Изпратете ни съобщение